#yummy #yum #germany #deutschland #dortmund #igdaily #doener #mensa #lunch #tudortmund #خوراك #نهار (Taken with instagram)

#yummy #yum #germany #deutschland #dortmund #igdaily #doener #mensa #lunch #tudortmund #خوراك #نهار (Taken with instagram)